Cranio Sacraal Therapie

In cranio-sacraal zijn de woorden ‘cranium’ en ‘sacrum’ met elkaar verbonden. Cranium betekent schedel en het sacrum is het heiligbeen, onderaan de wervelkolom. Deze twee structuren en de wervelkolom daartussen omvatten ons centrale zenuwstelsel, dat binnen deze benige structuren in een vliezensysteem gevuld met vocht beschermd zijn werk kan doen.

Osteopathische origine

Craniosacraaltherapie is ontstaan vanuit osteopathische inzichten. De methode is gebaseerd op zachte manuele en intentionele technieken, om mensen in hun complexe totaliteit te behandelen via het fasciale- , ofwel bindweefselsysteem. Het doel is ontspanning van dit systeem tot stand te brengen en zo het zelfregulerend vermogen te ondersteunen en te herstellen. Een belangrijke leidraad voor diagnose, behandeling en evaluatie is het cranio-sacraalritme, dat via het bindweefselsysteem door het hele lichaam gecommuniceerd wordt. Dit systeem, dat elk onderdeel binnen het organisme met het geheel verbindt, is een belangrijke communicator voor spanningen die zowel in het heden als in het verleden zijn opgebouwd, en is daardoor aangrijpingspunt voor verbale en non-verbale therapeutische technieken. Een bijzondere vorm van craniosacraaltherapie is het proces van somato emotional release.

Somato Emotional Release

Door zachte aanrakingen aan het lichaam verandert het spanningsniveau op die plek. Emotionele spanning die zich in het fysieke lichaam heeft vertaald kan dan vrijkomen. Tijdens dit proces kun je een keten van gevoelens, emoties en herinneringen ervaren, waardoor je werkelijk kunt loslaten en tot nieuwe inzichten kunt komenMeer informatie over cranio sacraal therapie.

Neem contact op voor een afspraak.