Lisette Stok-Koch

Sinds 1987 werk ik als psycholoog. In de ruim 30 jaar die ik werk heb ik uitgebreide ervaring opgedaan aan onder andere de VU in Amsterdam en het UMC ST Radboud in Nijmegen. Naast klinisch werk gaf ik onderwijs en deed ik onderzoek.

Na een reis om de wereld met mijn gezin in 2005-2006 voelde ik dat ik het meest te bieden heb en me ook het best op mijn plek voel in de individuele gezondheidszorg.

Een aantal ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland baart me zorgen. Vooral de marktwerking en het daaruit voortvloeiende vergoedingensysteem, waardoor mensen als een verzameling onderdelen beschouwd lijken te worden in plaats van één ondeelbaar geheel. Wanneer er een disbalans is, wordt op het niet functionerende onderdeel een diagnose en behandeling  ingesteld, volgens een wetenschappelijk bewezen stramien. Mensen leren zichzelf in dit systeem  steeds meer zien als een verzameling onderdelen in plaats van een heel mens, in wie alles met elkaar verbonden is. (zie: www.zorgethiek.nu en mijn bijdrage daarin van 16 december 2013)

Mijn mensvisie is holistisch

De mensvisie waar ik van uitga is een holistische: lichaam en geest zijn intens met elkaar verweven. Al wat je bent kan zich alleen maar uiten in het lichaam. Er is geen onderscheid.

Om deze visie gestalte te kunnen geven in mijn werk heb ik een aantal opleidingen gevolgd om werkelijk holistisch te kunnen werken. Behalve psycholoog ben ik craniosacraaltherapeut, voedingstherapeut PNEI en fytotherapeut.

De combinatie van psychotherapie met craniosacraaltherapie, voedingsadviezen en fytotherapie geeft me de mogelijkheid daadwerkelijk holistisch te kunnen werken. Te doen wat nodig is voor jou, als unieke persoon met jouw specifieke klacht in jouw unieke situatie en met jouw eigen persoonlijke geschiedenis.

Ik ben lid van de NVPA en van de koepelorganisatie RBCZ:

registratienr.: 101851
   
NVF Nederlandse Vereniging voor Fytptherapie

registratienr.: 204846 R

 

Daarnaast ben ik opgenomen in het register van de SCAG, een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Registratienr: 10326